Faculty list - School of Human Sciences

A-K
Akiyoshi, Mito Professor
Baba, Junko Professor
Fujiwara, Noriko Professor
Goto, Yoshihiko Associate Professor
Higuchi, Hiromi Professor
Hirose, Hiroko Professor
Hishiyama, Kousuke Professor
Ikeda, Ayaka Lecturer
Ishikane, Hiroshi Professor
Ishikawa, Kenta Assistant professor
Kanai, Masayuki Professor
Kato, Yusuke Associate Professor
Katsumata, Tatsuya Associate Professor
Komazaki, Michi Associate Professor
Komine, Naofumi Professor
Kosugi, Koji Professor
Kunisato, Yoshihiko Professor
M-Z
Matsushima, Yuko Associate Professor
Murakami, Ayaka Lecturer
Nagano, Yukiko Professor
Nakazawa, Hitoshi Professor
Okamura, Youko Professor
Okubo, Matia Professor
Oyane, Jun Professor
Sawa, Kousuke Professor
Shimane, Katsumi Professor
Shimotomai, Atsushi Professor
Takata, Natsuko Professor
Takazawa, Tomoko Specially Appointed
Professor
Tsukamoto, Masashi Lecturer
Tsuru, Rieko Professor
Yoshida, Hiromichi Professor