Faculty list - School of Legal Affairs

A-M
Dougauchi, Hiroto Professor
Endo, Kiyoshi Professor
Hashimoto, Masahiro Professor
Hayakawa, Shinichiro Professor
Inagaki, Yuichi Professor
Ishida, Shimpei Professor
Kato, Katsuyoshi Professor
Kawasaki, Yuko Professor
Maeda, Tadashi Professor
M-Z
Matsuoka, Keisuke Professor
Munesue, Toshiyuki Professor
Miyaoka, Takayuki Professor
Ohsawa, Ippei Professor
Sano, Hiroyuki Professor
Sugimura, Hiromichi Professor
Tashiro, Aki Professor
Yamada, Souichi Professor
Yonemaru, Tsuneharu Professor